Course image خوش نویسی پایه دوم
پایه دوم
مقدمه : توضیح فواید داشتن خط خوب برای دانش آموزان عزیزم 


آموزش صحیح گرفتن مداد در دست 

و آموزش حروف و اتصالات آنها با هم،  در طی سال تحصیلی به دانش آموزان نازنین 

که در قالب حرف، کلمه و جملات کوتاه آموزش داده خواهد شد.تا به دستخط بهتری برای دروس دیگر برسند.